Seminář iHETA ve spolupráci s Fit for Work Europe

Praha – Hotel Holiday Inn, Prague Congress Centre, 15.10.2014

Ve středu 15.10. 2014 pořádal Institut pro zdravotní ekonomiku (iHETA) ve spolupráci s Fit for Work Europe (F4W) seminář na téma Sociální a ekonomické dopady muskuloskeletálních onemocnění v České republice.

Jaká jsou základní fakta o nemocích pohybového systému?

Program:

14:30–14:50 Zahájení, představení projektu/T. Doležal (iHETA)
14:50–15:15 Fit for Work/ The Work Foundation/S. Bevan (F4W)
15:15–15:40 Muskuloskeletální onemocnění v kontextu Zdraví 2020/P. Vepřek, J. Vymazal (Sdružení občan, MZ)
15:40–16:00 Muskuloskeletální onemocnění jako zdroj pracovní neschopnosti/J. Pirochová (Česká správa sociálního zabezpečení)
16:00–16:20 Význam včasné intervence/K. Pavelka (Česká revmatologická společnost)
16:20–16:35 Význam primární péče/B. Seifert (Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP)
16:35–16:50 Přístup zdravotních pojišťoven/I. Cimalová (Svaz zdravotních pojišťoven)
16:50–17:00 Aktivní role pacienta/K. Vedral (CARDS)
17:00–17:10 Přehled aktuálních výsledků studií v ČR/L. Šedová, J. Klimeš (Revmatologický ústav, iHETA)
17:15–17:30 Diskuse

Seminář se zabýval nemocemi pohybového ústrojí ze všech možných perspektiv – ekonomické, plátců zdravotní péče, plátců sociální péče, pacientské organizace, praktických lékařů a revmatologů. Souhrn prezentovaných skutečností naleznete v tiskové zprávě.


Více o působení Fit for Work:

 
Kontakty
 
Kontakty

iHeta

MUDr. Tomáš Doležal, PhD.
Institute for Health Economics and Technology Assessment (iHETA)
Mánesova 881/27
120 00 Praha 2
Česká republika

http://www.iheta.org/
Email: dolezal@iheta.org