Současné výzkumné projekty

  • Náklady a přínosy prevence a léčby diabetu
  • Náklady na léčbu karcinomu prsu
  • Nepřímé a sociální náklady revmatických onemocnění
  • Aplikace HTA v podmínkách České republiky
  • Hranice ochoty platit v kontextu zdravotního systému České republiky
  • Nepřímé a sociální náklady roztroušené sklerózy
  • Nákladová efektivity preventivních a léčebných přístupů k osteoporóze
  • Alzheimerova nemoc – dopady na pacienta, jeho okolí, zdravotní systém a společnost
 
Přihlášení
 
Zasílání novinek