o iHETA

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment o.p.s

je veřejně prospěšnou organizací zabývající se podporou výzkumu, vzdělávání a všobecné osvěty v oblastech ekonomiky a zdravotnictví, farmakoekonomiky a outcomes research (sledování výsledků zdravotní péče) a health technology assessment (systematické hodnocení zdravotnických technologií)

Základní teze:

V současné době prožíváme zvýšenou potřebu aplikace principů zdravotní ekonomiky/far­makoekonomiky/HTA do rozhodovacích procesů v ČR. Zásadní překážkou pro využití standardní mezinárodní metodologie je nedostatek kvalifikovaných osob a neexistence studijních programů v dané oblasti. Rovněž je velmi limitováno zapojení České republiky do mezinárodní spolupráce, která v je v rámci Evropy velmi intenzivní. Na základě této situace je zakládána obecně prospěšná společnost – Institut pro zdravotní ekonomiku a HTA jako nevládní, nezisková organizace zaměřená na výzkum/vzdělá­vání/osvětu ve výše uvedených oblastech.

Náplň činnosti:

  • výzkum v oblasti zdravotní ekonomiky / farmakoekonomiky / outcomes research / health technology assessment
  • postgraduální vzdělávání ve výše uvedených oborech formou certifikovaných kurzů, vzdělávacích cyklů a PhD studijních projektů
  • zapojení do mezinárodních projektů (EUNetHTA, INAHTA, Piperska group, FP7 health program 2010, apod.)
  • osvěta a obecně prospěšné aktivity s cílem zvýšení podvědomí a zlepšení standardů používání principů nákladové efektivity v České republice
  • projektová spolupráce se zdravotními pojišťovnami, odbornými společnostmi, státními organizacemi, pacientskými organizacemi a jinými neziskovými společnosti ve výše uvedených oblastech
 
Přihlášení
 
Zasílání novinek