Společenské náklady konzumace alkoholu v České republice - report

Stáhnout publikaci

Společenské náklady konzumace alkoholu v České republice - report

kolektiv autorů iHETA

dokument iHETA

Březen 2019
 

Konzumace alkoholu je celosvětově rozšířený společenský problém, který ovlivňuje řadu oblastí života skrze mnohé nežádoucí účinky. Alkohol je každoročně přímo odpovědný za 3,3 milionu úmrtí, což je každé dvacáté úmrtí. Alkohol zvyšuje riziko vzniku velkého množství onemocnění (až 200 různých typů onemocnění), což s sebou nese vysoké náklady, kratší dožití a také sníženou kvalitu života pacientů.

 

Alkohol způsobuje nejen zdravotní komplikace, ale ovlivňuje též celou řadu jiných aspektů běžného života, což má nezanedbatelný vliv na celou společnost. Je tedy nepochybné, že konzumace alkoholu, a především nadměrná konzumace alkoholu, je závažný společenský problém, kterému Česká republika čelí a který si zaslouží odbornou diskuzi. V reportu naleznete podrobné informace o této problematice.


 
Přihlášení
 
Zasílání novinek