Hříšní lidé státu českého: co nám radí ekonomie zdravotnictví?

Hříšní lidé státu českého: co nám radí ekonomie zdravotnictví?

Tomáš Mlčoch, Tomáš Doležal

dokument iHETA

Prosinec 2016
 

Disclaimer Tento článek je první verzí článku, který byl zaslán k publikaci v populárně-vědeckém časopise Trade-off (http://trade-off.cz/). Tento časopis se věnuje především aktuálním ekonomickým a politickým tématům. Upravený článek a jeho finální verze vyjde v zimním čísle 4/2016 (http://trade-off.cz/casopis/).

 

Česká republika patří mezi země s nejvyšší spotřebou hříšných statků (sin goods) na světě, tedy v celkovém souhrnu s nejvyšší konzumací alkoholu, cigaret, drog a prevalencí obezity. Tyto údaje opakovaně potvrzují statistiky Eurostat, OECD, WHO nebo index hříšné spotřeby publikovaný časopisem Bloomberg.

 

V tomto článku bychom se rádi věnovali jednak možným příčinám zvýšeného rizikového chování a tedy nadužívání zdravotní péče oproti ostatním zemím, ale rovněž i jeho důsledkům a přehledu nástrojů, které úspěšně či neúspěšně vedly ke snížení míry rizikového chování v jiných zemích. Článek nemá za cíl diskutovat politický či ideologický podklad jednotlivých rozhodnutí (tj. zda by stát měl či neměl zasahovat do životů lidí), ale spíše představit jednotlivé politiky a diskutovat jejich pro a proti.


 
Přihlášení
 
Zasílání novinek