Value Base Pricing v ČR

Stáhnout publikaci

Value Base Pricing v ČR

Tomáš Doležal

dokument iHETA

Září 2013
 

Abstrakt

V České republice je od ledna 2008 používáno farmakoekonomické hodnocení léků jako pevná a povinná součást procesu stanovení úhrady ze zdravotního pojištění. Neexistence oficiální, jednotné a vynutitelné metodiky k provádění farmakoekonomických analýz mezi lety 2008–2013 prakticky znemožňovala uplatnění výsledků analýz nákladové efektivity v rozhodovacím procesu o přiznání či nepřiznání úhrady. V současnosti, společně s platností standardní mezinárodní metodiky a diskutabilním rozhodnutím SÚKLu aplikovat pevnou hranici ochoty platit ve výši trojnásobku HDP, stojíme před otázkou, jakou váhu mají mít výsledky farmakoekonomických analýz. Nepohybujeme se ode zdi ke zdi? Tedy od naprostého formalismu, kdy na kvalitě a výsledku analýz nákladové efektivity prakticky nezáleželo, až po stav, kdy je výsledek těchto analýz prakticky jediným relevantním údajem, který ovlivňuje výsledek úhradového řízení? Tato debata je již vedena mnoho let v několika zemích, nejvýrazněji ve velké Británii jako proces nastavení principů Value Based Pricing (VBP), tedy stanovení ceny resp. úhrady léčiv adekvátně k jejich hodnotě, kterou pacientům, zdravotnímu systému a společnosti přináší.


 
Přihlášení
 
Zasílání novinek