Hodnocení medicínských technologií v ČR

TISKOVÁ ZPRÁVA týkající se současného stavu v České republice.

 

Hodnocení medicínských technologií (HTA=Health Technology Assessment) je ve světě standardní metodou pro posouzení nákladů a přínosů nových i stávajících technologií a postupů v medicíně. Jednoznačně vede ke zvýšení efektivity financování zdravotnictví, zvyšování kvality péče za rozumnou cenu (value for money) a v neposlední řadě vnáší transparenci do rozhodovacích procesů ve zdravotnictví.

Všechny výše uvedené efekty jsou pro zdravotnictví v České republice velmi žádoucí. Rozhodnutí o úhradách zdravotní péče není v ČR založeno na medicínských a ekonomických důkazech. Jako ilustrace můžou posloužit nedávné postoje největší zdravotní pojišťovny ke třem různým technologiím – protonová léčba v onkologii, náhrada kloubní chrupavky v ortopedii a zpřístupnění mamografického vyšetření ženám mladším než 45 let. Žádné z těchto rozhodnutí nebylo založeno na racionálních medicínsko-ekonomických kalkulacích a Zavádění HTA Ministerstvem zdravotnictví také neskončilo úspěšně a vzhledem k současné politické situaci velmi pravděpodobně „spadne pod stůl“. Výsledky projektu financovaného z veřejných prostředků, které měly být podle zadávací dokumentace prezentovány již koncem roku 2012, stále nejsou k dispozici. Nemáme tak slibovanou metodiku ani výsledky pilotních projektů a není tak na co navazovat.

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment o.p.s. (iHETA) je nevládní a neziskovou vzdělávací a výzkumnou organizací, jejímž hlavním cílem je kultivace HTA v České republice. iHETA koordinuje edukační projekt, který je financován z česko-švýcarského fondu partnerství, a který má za cíl rozšířit povědomí o HTA a způsobech, jakým je HTA prováděno v jiných zemích. Součástí projektu je také koordinace a výměna zkušeností mezi pracovišti schopnými v České republice HTA provádět.

Institut pro zdravotní ekonomiku hodlá pokračovat v budování HTA „zdola“, tedy vytváření nezávislé oponentury k rozhodnutím ministerstva neb plátců zdravotní péče. V současnosti pracujeme na několika HTA analýzách pro moderní technologie, které jsou předmětem veřejných diskusí. Budeme také pokračovat v edukačních aktivitách a „přesvědčování“ politiků o smysluplnosti HTA. Česká republika je jednou z posledních Evropských zemí, která metody HTA ve zdravotnictví nevyužívá.

 
Přihlášení
 
Zasílání novinek