Kurz aplikované farmakoekonomiky 2018

Kurz aplikované farmakoekonomiky 2018 (leden)

Nejste oprávněn číst tento článek

Pro přečtení článku je nutné se přihlásit do systému.

Použijte přihlašovací formulář v pravé části stránek.

Modul I: Základy market access – 13.1.2018

Význam farmakoekonimických analýz (proč to děláme?), základní pojmy a definice, farmakoekonomika jako součást HTA, proces vstupu na trh (market access), současné legislativní prostředí, metodické postupy (národní a mezinárodní), plánování analýzy, typy farmakoekonomických analýz, výběr vhodných vstupů do FE analýzy

  • Praktická cvičení: jak naplánovat vstup na trh a jak zvolit nejvhodnější strategii

Modul II: Příprava a typy farmakoekonomických analýz – 14.1.2018

Plán analýzy nákladové efektivity, kalkulace nákladů ( přímé, nepřímé, neformální), typy FE analýz, cost-of-illness studie, data o účinnosti a bezpečnosti a jejich interpretace, vyhledávání v odborné literatuře, analýza přežití, extrapolace a parametrizace dat, metodika měření kvality života, typy farmakoekonomických modelů, analýza typu cost-minimization

  • Praktická cvičení: příprava plánu a vstupních údajů (klinické studie, údaje o kvalitě života, zpracování nákladů)
  • Příklady farmakoekonomických analýz v rámci správních řízení

Modul III: Provedení farmakoekonimických analýz – 19.1.2018

Farmakoekonomické modely, rozhodovací stromy, kohortové a mikrosimulační modely, postup vytvoření modelu, diskontace, praktická interpretace zdravotně-ekonomických modelů/výsled­ků analýz

  • Praktická cvičení: přímé a nepřímé náklady
  • Praktická cvičení: rozhodovací stromy
  • Praktická cvičení: Markovův kohortový model- patient-level simulation

Modul IV: Analýza sensitivity a analýza dopadu na rozpočet – 20.1.2018

Vstupy pro analýzu dopadu na rozpočet, epidemiologické údaje, odhad počtu léčených pacientů, penetrace do potenciálního trhu, nejistota ve farmakoekonomických analýzách, analýza senzitivity (analýza scénářů, jednocestná, vícecestná, pravděpodobnostní analýza senzitivity), posouzení správnosti ekonomických analýz.

  • Praktická cvičení: analýza dopadu na rozpočet
  • Příklady farmakoekonomických analýz v rámci správních řízení

Modul V: Praktická aplikace farmakoekonomických analýz – 21.1.2018

Co s výsledky farmakoekonomických analýz, interpretace hranice ochoty platit, multikriteriální rozhodování, potřeba léčby a závažnost onemocnění, léky ze skupiny orphans a vysoce inovativních přípravků, schémata sdílení rizik (risk-sharing) v zahraničí a v ČR

  • Praktická cvičení: hranice ochoty platit a risk-sharingová schémata
 
Přihlášení
 
Zasílání novinek